Page 58 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
58
• İhracat Yapısı
İhracat Pazarlama Kanalları
Kümede yer alan tüm firmalar ihracat pazarlama faaliyetlerine dair yapılacak etkinlikliklere açık
olduklarını belirtmiş ve özellikle fuarlara katılım, web sitesi, perakende zincirlere yönelik tanıtım,
endüstriyel kullanıcıya yönelik tanıtım, distribütör arayışı, yurtdışı bayi/temsilcilik v.b. pazarlama
faaliyetlerine sıcak baktıklarını belirtmişlerdir.
5.2.3 Kümenin Ortak Hareket Etmede Tercih Ettiği Unsurlar
Kümenin ortak harekete dair verilen cevaplarda, işbirliğinde ön plana çıkan unsurun ortak tedarik
olduğu ve 5 üzerinden 2,25 ile değerlendirildiği, firmaların ortak lojistik, pazarlama ve üretimde ise
pek istekli olmadığı görülmektedir.
Şekil 5: Kümenin Değer Zincirinde Ortak Hareket için başarı faktörleri değerlendirmesi
Kaynak:
Strateko Anket Görüşmeleri
5.3 Küme Haritası
Şekil 6: Küme Haritası
HAMMADDE TEDARİK
Hammadde Tedarik Şekli
2,6
Yarı Mamul Tedarik Şekli
-
Ürün Tedarik Şekli Kendi
Bahçesinden
2,9
Hammadde de Maliyet
2,0
Hammadde de Kalite
2,5
Satın Alma Kimde
-
ÜRETİMDE ETKİNLİK
Toplam Üretim Altyapı Yeterliliği
2,8
Depo,Tasnif,Paketleme ve Ürün
sevkiyatında izlenebilirlik
2,3
Üretimde Kalite
2,3
Kalite Belge Sahipliği
2,6
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Ortak
Tedarik
Ortak Üretim
Ortak
Pazarlama
Ortak Lojistik
Ortak Hareket Etme
Seri1