Page 63 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
63
Kaynak: Strateko firma anket görüşmeleri
Küme Katılımcıların İhracat Yaptığı Pazarlar
Yapılan anket görüşmelerinde firmaların %52,6’sı yani 10 firma hiç ihracat yapmamaktadır. Kümenin
%42,1 yani 7 firma dolaylı ihracat yapmakta, sadece iki firma doğrudan ihracat yapmaktadır.
Kümenin hiçbir firması henüz bir AB ülkesine dolaylı ya da dolaysız ihracat yapmamıştır.
Dolaylı ya da dolaysız ihracat yapan firmaların içinde 7 firma Irak’a, 6 firma Gürcistan’a, 2 firma
Suriye, Azerbeycan ve Mısır’a, birer firma da Ürdün, Türkmenistan, Rusya, KKTC, Suudi Arabistan
gibi ülkelere ihracat yapmışlardır.
Şekil 13: Kümenin İhracat Yaptığı Ülkeler/Bölgeler
Kaynak: Strateko firma anket görüşmeleri
Küme Katılımcıların Hedef Pazar Tercihleri
Küme katılımcıları arasında yapılan değerlendirme sonucunda kümenin nerdeyse tamamının hedef
Pazar tercihi aşağıdaki ülkeler olmuştur:
Rusya, Irak, İtalya, Suudi Arabistan, Hindistan, İngiltere, Norveç, Danimarka, BAE ve Kazakistan
15
3
1
5-10 Ki
ş
i
10 -25 Ki
ş
i
25-50 Ki
ş
i
Firmalar
ı
n
İ
nsan Kaynaklar
ı
Firma Say
ı
s
ı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
İ
hracat Yapan Küme Firmalar
ı
n
ı
n Pazarlar
ı
Firma Say
ı
s
ı