Page 74 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
74
Armut
2.694
Türkiye % 99,4, Kuveyt %0,5, Hollanda
%0,2
1.
Kayısı
5.310
1,2%
Türkiye %95,3,Ürdün %4,1, Kuveyt %0,5
95,3%
1.
Almanya
Elma
492.2016
6,6%
İtalya %43,9, Fransa %12,1, Hollanda
%10,7, Şili %6,7, Y. Zelanda %6,5
0.01%
17.
Armut
213.006
8,3%
İtalya %38,7, G. Afrika %14,3, Hollanda
%13,6,Şili %9,9, İspanya %5,7
1,3%
10,
Kayısı
109.125
24,7%
Fransa %37,8, İspanya %32,8 İtalya %17,7
Türkiye %5,7, Yunanistan %3,7,
5,7%
4..
Suriye
Elma
7.121
0,1%
Türkiye %96, Ürdün %3, Polonya %1,1
%96
1.
Armut
62
0
Türkiye %100
%100
1.
Kayısı
157
0
Türkiye %100
%100
1.
Mısır
Elma
158.045
2,1%
İtalya
%62,7,
Yunanistan
%15,6,
Fransa%4,4, Avusturya %4, Türkiye %3,7
%3,7
5.
Armut
İspanya %48,7, G. Afrika %18,6,
Yunanistan %8,7, Çin %8,5, Şili %4,4
%3,4
7.
Kayısı
153
0
Yunanistan %50, Ürdün %27,6, İspanya
516,4, G. Afrika %5,9
2015 yılı
ihr yok
-
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
6.1.3 Hedef Pazarların Türkiye ve Rakiplerine Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları
İhracatçı ülkelerin kendilerine ihracat yapan ülkelere uyguladıkları vergiler maliyet belirleyici bir
unsurdur ve talebi etkilemektedir. Bu durum elma, armut ve kayısı için ayrı ayrı incelenmiştir.
Tablo 83: Potansiyel ve Hedef Pazarların İlk 5 Alıcılarına Uyguladıkları Gümrük Vergisi
Oranları- (Elma)
İthalatçılar
Dünyadan
Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalatı/
1.000 ABD
Doları
Dünyadan
Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalat Payı
Hedef ülke
ithalatında
Türkiye`ni
n konumu
pazar payı
Hedef ülke
ithalatında
Türkiye`nin
sırası
İthalat Yapılan
İlk Beş Ülke ve
İthalat Payları
İlk Beş
Ülkeye
Uygulanan
Gümrük
Vergisi
Türkiye`ye
Uygulanan
Gümrük
Vergisi
MEVCUT
Rusya
380.688
5,1%
Sırbistan %29,3
0%
Belarus %18,1
0%
Çin %13,6
11%
Şili %5,6
11%
Moldova %4,4
0%