Page 80 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
80
Tablo 86: Dünyanın İlk 10 Elma İhracatçısının Ton Başına Ortalama Satış Fiyatları- 2015/
ABD Doları
İhracatçılar
Dünya
ihracatında
Sıralama
İhracat
Değeri (1.000
ABD Doları)
İhracat Miktarı
(Ton)
Birim Fiyat
(ABD
Doları/Ton)
Dünya
Ortalamasına
Göre Değişim
Dünya
7.030.463
9.292.979
757
Çin
1.
1032167
833356
1239
63,7%
ABD
2.
1027008
988539
1039
37,3%
Italya
3.
960303
1143883
840
11,0%
Fransa
4.
616176
633759
972
28,4%
Şili
5.
591452
629062
940
24,2%
Y. Zelanda
6.
432179
358520
1205
59,2%
G. Afrika
7.
386464
465695
830
9,6%
Polonya
8.
318988
888801
359
-52,6%
Hollanda
9.
187597
167167
1122
48,2%
Belçika
10
141647
237039
598
-21,0%
Türkiye
20
50250
142412
353
-53,4%
Kaynak: Trademap
2015 yılı dünya ortalama elma ithalat birim fiyatı ton başına 810 ABD dolarıdır. Türkiye için potansiyel
hedef pazar olan Rusya dünya ortalamasının %46,2 altında bir fiyatla alım yapmaktadır.
Pazar büyüklükleri açısından en önemli geliştirilecek pazar olarak nitelenebilecek Hindistan dünya
ortalama ithalat birim fiyatının %33,8 üstünde fiyatla elma almaktadır. Ülkenin ithalat birim fiyatı ton
başına 1.084 ABD dolarıdır.
Tablo 87: Türkiye İhracat Ton Başına Ortalama Fiyatı ile Hedef Ülke İthalat Ton Başına
Ortalama Fiyatı Karşılaştırması (Elma)
Hedef Ülkeler
Türkiye İhracat Birim
Fiyatı (Ton/ABD Doları)
Hedef Ülke İthalat Birim
Fiyatı (Ton/ ABD Doları)
Türkiye Satış Fiyatı ile
Hedef Ülke Alış Fıyatı
Değişim
353
Rusya
436
23,5%
Hindistan
1084
207,1%
Almanya
767
117,3%