Page 81 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
81
İngiltere
1153
226,6%
Belarus
601
70%
Irak
291
-17,6%
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılı dünya ortalama elma ithalat birim fiyatı ton başına 810 ABD dolarıdır. Türkiye için potansiyel
hedef pazar olan Rusya dünya ortalamasının %46,2 altında bir fiyatla alım yapmaktadır.
Pazar büyüklükleri açısından en önemli geliştirilecek pazar olarak nitelenebilecek Hindistan dünya
ortalama ithalat birim fiyatının %33,8 üstünde fiyatla elma almaktadır. Ülkenin ithalat birim fiyatı ton
başına 1.084 ABD dolarıdır.
Tablo 88: Hedef Pazarların Dünyadan Ton Başına Ortalama İthalat Fiyatları- 2015/ ABD
Doları (Elma)
Hedef Ülkeler
İthalat Değeri
(1.000 ABD
Doları)
İthalat Miktarı
(Ton)
Birim Fiyat
(ABD Doları)
Dünya
Ortalamasına
Göre Değişim
Dünya
7469788
9219606
810
Rusya
380688
873719
436
-46,2%
Hindistan
209944
193692
1084
33,8%
Almanya
492206
641882
767
-5,3%
İngiltere
491560
426454
1153
42,3%
Belarus
439472
731119
601
-25,8%
Irak
28187
96900
291
-64,1%
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Hedef Pazar olarak seçilen ülkelerin tamamı Irak hariç, Türkiye`nin ortalama ihracat fiyatının üstünde
fiyatlarla alım yapmaktadır.
Potansiyel pazar olarak belirlenen Rusya 2015 yılında ton başına ortalama 436 dolardan elma ithal
etmiştir. Bu fiyat Türkiye ihracat fiyatının %160 üzerindedir.
2015 verilerine göre Hedef Pazarlarda Türkiye fiyat avantajına sahiptir.
b.
Armut
2015 yılı dünya armut ihracat ortalama birim fiyatı ton başına 907 ABD dolarıdır. İlk on sırayı
paylaşan ihracatçı ülkelerden Çin, Hollanda, ABD, İtalya ve Şili bu fiyatın üzerinde birim fiyatlarla
satış yapmaktadır.
İlk iki sırada yer alan Çin ve Hollanda 1.190 dolar/ton ile dünya ortalamasının %31,2 üzerinde bir
birim fiyattan ihracat yapmaktadır. Benzer şekilde, 5. sıradaki ABD 1.133 dolar/ton luk ortalama birim
fiyatı, dünya ortalamasının %24,9 üzerindedir.
İlk on içinde bulunan Arjantin, Belçika, G. Afrika, Portekiz ve İspanya’nın fiyatları dünya
ortalamasının altındadır.
Dünya ihracat sıralamasında 15. sırada bulunan Türkiye`nin ortalama birim ihracat fiyatı 2015 yılı
itibariyle 639 dolar/ton dur. Bu fiyat dünya ortalamasının %29,5 altındadır.