Page 82 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
82
Tablo 89: Dünyanın İlk 10 Sıradaki Armut İhracatçısının Ton Başına Ortalama Satış Fiyatları-
2015/ ABD Doları (Armut)
İhracatçılar
Dünya
ihracatında
Sıralama
İhracat Değeri
(1.000 ABD
Doları)
İhracat Miktarı
(Ton)
Birim Fiyat
(ABD
Doları/Ton)
Dünya
Ortalamasına
Göre Değişim
Dünya
2530593
2791173
907
Çin
1.
445561
374358
1190
31,2%
Hollanda
2.
359398
301933
1190
31,2%
Arjantin
3.
283109
333119
850
-6,3%
Belçika
4.
249337
313309
796
-12,2%
ABD
5.
199287
175886
1133
24,9%
Italya
6.
176681
153366
1152
27,0%
G. Afrika
7.
171208
205511
833
-8,2%
Şili
8.
141836
144151
984
8,5%
Portekiz
9.
96469
122230
789
-13,0%
İspanya
10
94866
108116
877
-3,3%
Türkiye
15
19210
30072
639
-29,5%
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılı dünya ortalama armut ithalat birim fiyatı ton başına kesinleşmemiştir.
Tablo 90: Hedef Pazarların Dünyadan Ton Başına Ortalama İthalat Fiyatları- 2015/ ABD
Doları (Armut)
Hedef Ülkeler
İthalat Değeri
(1.000 ABD
Doları)
İthalat Miktarı
(Ton)
Birim Fiyat (ABD
Doları)
Türkiye ihracat
fiyatına göre
Değişim
TR
639
Almanya
216248
171198
1263
98,6 %
Rusya Fed.
152856
257027
595
-6,9%
Belarus
146015
176547
827
24,4%
Litvanya
63653
162946
391
-39%
S. Arabistan
17378
17650
985
54,2%
Kuveyt
4193
4120
1018
59,3%