Page 83 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
83
Irak
2786
9245
301
-52,9%
Lübnan
909
861
1056
65,3%
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Hedef Pazar olarak seçilen ülkelerin tamamı Irak, Litvanya, Rusya hariç, Türkiye`nin ortalama ihracat
fiyatının üstünde fiyatlarla alım yapmaktadır.
2015 verilerine göre Hedef Pazarlarda Türkiye fiyat avantajına sahiptir.
Kayısı
2015 yılı dünya Kayısı ihracat ortalama birim fiyatı ton başına 1403 ABD dolarıdır. İlk on sırayı
paylaşan ihracatçı ülkelerden Türkiye ve Yunanistan bu fiyatın altında birim fiyatlarla satış
yapmaktadır. İlk iki sırada yer alan İspanya 1.594 dolar/ton ile dünya ortalamasının %13,6 üzerinde
bir birim fiyattan ihracat yapmaktadır. Benzer şekilde, 3. sıradaki Fransa 1.807 dolar/ton luk ortalama
birim fiyatı, dünya ortalamasının %28,8 üzerindedir.
Dünya ihracat sıralamasında 4. sırada bulunan Türkiye`nin ortalama birim ihracat fiyatı 2015 yılı
itibariyle 709 dolar/ton dur. Bu fiyat dünya ortalamasının %49,5 altındadır.
Tablo 91: Dünyanın İlk 10 Sıradaki Kayısı İhracatçısının Ton Başına Ortalama Satış Fiyatları-
2015/ ABD Doları (Kayısı)
İhracatçılar
Dünya
ihracatında
Sıralama
İhracat
Değeri (1.000
ABD Doları)
İhracat Miktarı
(Ton)
Birim Fiyat
(ABD
Doları/Ton)
Dünya
Ortalamasına
Göre Değişim
Dünya
429160
305902
1403
İspanya
1.
127285
79842
1594
13,6%
Fransa
2.
94923
52540
1807
28,8%
Italya
3.
42024
24597
1709
21,8%
Turkiye
4.
39236
55337
709
-49,5%
Ürdün
5.
17045
6344
2687
91,5%
ABD
6.
11789
5689
2072
47,7%
Yunanistan
7.
11705
10028
1167
-16,8%
Özbekistan
8.
11076
5052
2192
56,2%
Almanya
9.
7476
3970
1883
34,2%
Belçika
10
7452
3200
2329
66,0%
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılı dünya ortalama Kayısı ithalat birim fiyatı ton başına 1.475 ABD dolarıdır.
Tablo 92: Hedef Pazarların Dünyadan Ton Başına Ortalama İthalat Fiyatları- 2015/ ABD
Doları (Kayısı)
Hedef Ülkeler
İthalat Değeri
(1.000 ABD
Doları)
İthalat Miktarı
(Ton)
Birim Fiyat (ABD
Doları)
Türkiye ihracat
fiyatına göre
Değişim
TR
709
Almanya
108844
59197
1839
159%
Rusya
36344
43203
841
18,6%