Page 84 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
84
Belarus
8262
8036
1028
45%
S. Arabistan
7397
8381
883
24,5%
Kuveyt
6555
3287
1994
181%
Irak
5310
17399
305
57%
Romanya
3345
3123
1071
51%
İsveç
3333
1859
1793
152,6%
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Hedef Pazar olarak seçilen ülkelerin tamamı Irak, hariç, Türkiye`nin ortalama ihracat fiyatının
üstünde fiyatlarla alım yapmaktadır. 2015 verilerine göre Hedef Pazarlarda Türkiye fiyat avantajına
sahiptir. Türkiye’nin kar marjı daha yüksek olan pazarlara yönelmesi gerekmektedir.
7. Kümenin Sektörlerinde Başarılı Ülke Örnekleri
7.1 Fransa Başarı Hikâyesi
Elma’nın Tarihi ve İlk Tüketiciler
Dünyada yetişen ilk meyvelerden birisi olan ELMA 24milyon yıl önce filiz vermeye başlamış,
yeşermiş ve dalında meyveye dönüşmüştür. Neolitik dönemde yani MÖ 9000 yıllarında
Anadolu’da yaşam başlarken elma ağaçları meyvelerini çoktan veriyordu. İlk insanın bunu
keşfi çok kolay olmuş ve hızlı bir şekilde içinde bulunduğu coğrafya’ya dağılmış ve zaman
içinde Avrupa’ya yapılan göçler sayesinde ılıman iklimlerde yetiştirilmiş ve dünyanın
beğenisini kazanmayı başarmıştır.
Fransa Yakın Tarih Teknik Bilgiler
Elma dünyada en çok tüketilen meyveler sıralamasında ( muz ve narenciye dışında ) birinci
sırada bulunmakta olup dünya tüketimi 70 milyon ton ve AB tüketimi ise 10 milyon tondur.
Dünya elma üretiminde Çin ilk sırada olup toplam dünya üretiminin %43’ünü
gerçekleştirmektedir. Avrupa’da ilk sırada Polonya, ikinci sırada İtalya ve sonrasında Fransa
gelmektedir. Bu üç ülkenin 2014 yılı üretimi toplamda 7.6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir
( AB 2015 toplam üretimi 12milyon ton)
Fransa elma üretimi AB ortalaması uzun yıllar 2. sırada devam etmiş olup 2014 yılında bir
önceki yıla kıyasla -9% ( 2014 toplam 1.532 milyon ton ) azalarak 3. sıraya gelmiş ve ikinciliği
İtalya’ya kaptırmıştır. Bu geri gidiş dünya ihracat sıralamasını da etkilemiş olduğundan
1.sıraya İtalya’nın ve 6.sıraya Fransa’nın geçmesinin de yolunu açmıştır.
2014 yılında Polonya elma hasadı havaların da iyi gitmesi ile rekor seviyelere ulaşmasına
neden olmuştu. Rusya’nın AB ülkelerine başlatmış olduğu siyasi ambargo gelişerek sebze,
meyve sektörüne de sıçramış AB içi ihracat dengeleri altüst olmuş ve Polonya’nın bu tarihi
fırsatı Rusya ile ilişkileri geliştirerek AB de 2014 yılı elma üreticisi olarak 1.sırayı ele
geçirmesine neden olmuştur.
Bu arada Fransa ihracatı yara almış ve yeni ithalatçı ülkeler bularak ürünlerini satmaya
zorlamıştır.
Fransa bunların başında Birleşik krallık, İspanya, Almanya ve Cezayir’e toplamda elma
ihracatının %50 sini gerçekleştirmektedir.
Fransa Ülke Rakamları ve Teknik Bilgiler