Page 85 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
85
Fransa’nın yılda ortalama 1,5 milyon ton elma ürettiğini yukarda belirtmiştik, ancak bunun
sadece 606.000 tonunu (%40) ihraç ettiğini ve geri kalan kısmını iç pazarda sattığını 2014
verilerinden görebiliyoruz. Fransa’nın coğrafi yapısı elma üretimine çok uygun toprak ve
hava koşullarını barındırdığından Ağustos - Haziran döneminde neredeyse bütün bir yıl
hasat yapılmasına izin vermektedir.
1993 yılında imzalanan Maastricht anlaşmasına gelene kadar Avrupa ülkeleri ekonomisi,
yurttaşlarının dolaşımı ve ülkeler arası ticaret hakkında çok fazla veriye ulaşılamamaktadır.
Açıklanan son verilere bakacak olursak Fransa 1992 - 2012 yılları arasında elma ağacı dikili
alanların büyüklüğü 61.000ha dan 44.000ha’a gerilemiş yani %43’ünü verimsiz oldukları için
kaybetmiştir.
En çok üretilen elma çeşidi Golden, Gala ve Granny Smith, Boskoop, Pink Lady ve Elstar
olup toplamda 400’e yakın elma çeşidi 8.000 üretici tarafından 45.000h alanda toplanmıştır.
İç piyasada tüketim kişi başı 8kg/yıl olarak gerçekleşirken ortalama kilo fiyatı 1.66€ olarak
tespit edilmiştir.
Fransa –AB Kararları ve Uyum Yasaları
2009 yılına gelindiğinde yaş sebze meyve sektöründe alınan ulusal kararları uygulamaya
başlamışlar ve Elma&Erik üreticileri bir STK olan (ANPP) bünyesinde toplanmış ve bununla
beraber aynı zamanda yaş sebze meyve sektörü kurum ve kuruluşları tek çatı altında
(GEFEL) toplanarak ulusal bir statü kazandırılmıştır. Yani üreticilerin haklarını aramak ve bu
sektörde çalışan tüm paydaşları AB’de (Brüksel) temsil etme kabiliyeti kazandırılmıştır. Bu
dönemde sektörün devamlı çalışan sayısı 55.000’i bulmuştur.
Bu kararlar ışığında ulusal ürün ELMA artık bir marka olma yolunda hızla ilerlemeye
başlamış, AB konseyinde arka arkaya alınan kararlar sayesinde bu sektör ilgi alanı haline
getirilerek yatırımcılar çekilmiş ve AB yardımları (%50) ile ekilen alanlar 3 ayrı bölge halinde
toplanmıştır (Rhone-Akdeniz, Val de Loire, Güney batı). Bu bölgeler seçilirken elmanın
çeşidi, toprak ve hava şartları, o bölgeye uygunluğu, kolay pazarlanabilmesi, yeni kullanım
sektörlerinin (sanayide, elma suyu, püre, pastacılık vs…) paralel olarak geliştirilmesi,
pazarlamasının hızlı ve aracısız yapılması, lojistik ağının çok iyi kurulmuş olması göz
önünde tutulan başlıca etkenler olmuştur. Fransa’da bugün satılan 10 elmanın 7 si
perakende sektörü aktörlerinden süpermarket ve hipermarket zincirlerinden tüketiciye
ulaşmaktadır.
Aşağıdaki tablo Elma’nın üreticiden tüketiciye ulaşma kanallarını göstermektedir.
Tablo 93: Fransa’da Elma’nın Tüketiciye Ulaşma Kanalları
KOOPERATİFLER
TOPTANCILAR
DİREK
SATIŞ
ALIM
MERKEZİ,
HAL
ARACI,
KOMİSYONCU
DİREK DAĞITIM
ELMA
%55
%15
%12
%5
%7
%2
Tablodan görüleceği üzere, elmaların büyük bölümü küçük üreticilerin bir araya gelerek
kurdukları kooperatif kanalıyla yola tüketiciye ulaşmaktadır.