Page 86 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
86
Elma üreticileri kendi aralarındaki rekabeti sürdürebilmek için birtakım yollar denemektedir.
Bunların başında BİO üretim yapmak elma sektörü aktörleri arasında fiyat ve kalite
açısından yeni farklar doğurmakta ve piyasaya katma değeri fazla ürünler çıkmaktadır. Yani
üreticiler ne kadar farklılaşırsa kar marjları rekabete yenilmeden ayakta durabilmektedir. Bu
konuda gerekli araştırmalar ve yatırımlar 2000’li yıllarda başlamış ve günümüze kadar
gelerek tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmelerine neden olmuştur.
Bu arada sektörü izleyen STK lar Fransız Elma’sının daha da rekabetçi olmasını sağlamak
için kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan bazı yönetmelikleri baz alarak uyarlamıştır.
Buna göre toplanmasından piyasaya çıkışına kadar en ‘Doğal ve Sağlıklı’ elma
yetiştirilmesini gerçekleştirmek için ulusal bir ‘TÜZÜK’ yayınlamış ve hayata geçirmiştir. Bu
şartları kabul eden ve birliğe üye olan üreticilerin:
-
Her 5 yılda en az 1 kere denetlenmesi,
-
Çevreyi korumaları ve üretim yaptıkları alanların potansiyel verimliliklerini arttırması,
-
Tüketicilerin isteklerine cevap verecek yöntemleri uygulamaları,
-
Firmalarda çalışanların iş güvenliğini garanti etmeleri,
-
Uluslararası rekabeti göz önünde bulundurarak kaliteden ödün vermeden üretim
yapmaları istenmektedir.
Bu araştırmadan yola çıkarak YALVAÇ elma üreticilerine bir takım fikirler verilebilir, elma
üretimimiz Fransa’nın neredeyse 2 katı olmasına rağmen ihracat pazarlarımız hala çok
kısıtlı kalmakta ve katma değer elde etmek için öngörü ve hedefler tespit edilmelidir.
Ulusal politikalar üreterek çiftçilerin eğitimi arttırılmalı, ucuz kredi destekleri ve kooperatiflere
toprak hibeleriyle sektörün önü açılarak daha iyi tanıtılması sağlanmalıdır.