Page 87 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
87
8. Kümenin Yol Haritası
8.1 Küme Vizyonu ve Stratejik Hedefler
İhtiyaç analizi sürecinde firmaların uluslararası rekabetlerini geliştirmek için ihtiyaç duyulan alanlar
mercek altına alınmış, bunun yanında firmalar arasında işbirliklerinin geliştirilebileceği alanların
belirlenmesine de özen gösterilmiştir. İhtiyaç Analizi çalışması bu yönü ile firmalar için rekabet
alanlarını belirlerken, küme yönetimine yol haritası niteliğinde bir belge sunabilmek amacıyla
özellikle hedef pazarlar saptamasına büyük önem verilmiştir.
Gelendost Elma kümesi firmaları küresel düzeyde rekabetçi olabilmek ve pazar payını arttırabilmek
için maliyetleri, dizayn ve kaliteleri uygun ürünler ile pazara giriş yapmaları gerekmektedir. Bölge,
seçilen küme ürünleri için çok elverişli tedarik avantajları sunmaktadır. Dünya ithalatındaki fiyat
ortalamalarına baktığımız zaman da Türkiye’nin potansiyel pazarlarda fiyat rekabeti yaratabileceği
anlaşılmakradır.
Bu bağlamda kümenin vizyonu:
“Sektörde hedef pazarlara odaklı ürünlerle istikrarlı ihracat
sağlanması”
olarak belirlenmiştir.
Bu vizyonun alt stratejik hedefleri aşağıdaki gibi planlanmaktadır:
Stratejik Hedef- 1: Katma Değerli Ürünlerde İhracat Artışı Sağlanması
Stratejik Hedef- 2: “Hedef pazarlarda mevcut ve yeni ürünlerle Pazar payının arttırılması”
Şekil 20: Kümenin Vizyon Planı