Page 88 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
88
8.2 Stratejik Hedeflere Göre Önerilen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
8.2.1 Eğiitim İhtiyaçları
Eğitim ihtiyaçları vizyon planı dahilinde stratejik alt hedeflere göre belirlenmiş; Odak toplantısında
tekrar küme yetkilileri ve katılımcılar ile tartışılmıştır:
Şekil 21: Vizyon Planı Çerçevesinde Odak Toplantısına Sunulan Eğitim İhtiyaçları
EĞİTİMLER
VİZYON PLANI
STRATEJİK
HEDEFLER
ÜRÜN TEDARİK ÜRETİM/
PAKETLEME
PAZARLAMA
“Sektörde hedef
pazarlara odaklı
ürünlerle
istikrarlı ihracat
sağlanması”
Stratejik Hedef-
1: Katma
Değerli
Ürünlerde
İhracat Artışı
Sağlanması
İhracat teşvikleri
ve destek
programları
Yurt Dışı
Distribütör ve
Temsilcilikleri
Doğru Yöneterek
Karlılığımızı
Artırmak ve
Konumlandırma
Kriterleri Eğitimi
"Markalaşma"
”Kurum
Kültürü ve
Kurumsallaşm
a”
Kurumsallaşm
a Eğitimleri
Yeni Ürün
Geliştirme
"Dış Ticaret Yönetimi
(Paket)"
"Hedef Pazarlar
belirleme İhracat için
ticari istihbarat
Satıs Yönetimi
Satis Becerileri
Telefonda Satıs ve
İkna
Sunum Teknikleri
Excel Eğitimi
Stratejik Hedef-
2: “Hedef
pazarlarda
mevcut ve yeni
ürünlerle pazar
payının
arttırılması”
Hedef pazarlarda
mevzuat ve
standartlar (Yeni
Katma Değerli
Ürünlerle İlgili)
. Stratejik
Fiyatlandırma
politikaları için
doğru maliyet
hesaplama
yöntemleri
. Aile
şirketlerinde
stratejik
planlama
. Aile
şirketlerinde
Görev Dağılımı
ve yapılanma
• "Pazarlama
Yönetimi"
.Uluslararası
Pazarlama ve
Elektronik Ticaret
.Müzakere ve Pazarlık
Teknikleri
Eylem Planı olarak sunulan eğitimler üç başlık altında belirlenmiştir:
A- Ürün Tedarik