Page 89 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
89
o
İhracatTeşvikleri ve destek programları Eğitimi
o
Yurtdışı Distribütör ve Temsilciliklerini Doğru Yöneterek Karlılığımızı Artırmak ve
Konumlandırma Kriterleri Eğitimi
o
Hedef Pazarlarda mevzuat ve standartlar (Yeni Katma Değerli Ürünlerle ilgili)
B- Üretim/Paketleme
o
Markalaşma
o
Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma
o
Kurumsallaşma Eğitimleri
o
Ürün Geliştirme
o
Stratejik Fiyatlandırma Politikaları için doğru maliyet hesaplama yöntemleri
o
Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama
o
Aile Şirketlerinde Görev Dağılımı ve Yapılanma
C- Pazarlama
o
Dış Ticaret Yönetimi (Paket)
o
Hedef Pazar Belirleme, ihracat için ticari istihbarat
o
Satış Yönetimi
o
Satış Becerileri
o
Telefonda Satış ve İkna
o
Sunum Teknikleri
o
Excel Eğitimi
o
Pazarlama Yönetimi
o
Uluslar arası Pazarlama ve E-Ticaret
o
Müzakere ve Pazarlık Teknikleri
8.2.2 Danışmanlık İhtiyaçları
Danışmanlık ihtiyaçları vizyon planı dahilinde stratejik alt hedeflere göre belirlenmiş; Odak
toplantısında tekrar küme yetkilileri ve katılımcılar ile tartışılmıştır, aşağıdaki danışmanlık konuları
küme vizyonuna uygun bulunmuştur.
Şekil 22: Vizyon Planı Çerçevesinde Odak Toplantısına Sunulan Danışmanlık İhtiyaçları
DANIŞMANLIK ÖNERİLERİ
TOPLAM
FİRMA/TALEP
• İhracat teşvikleri ve destek programları,
uygulama
4
• Alternatif Ürün ve Üretim ve Pazarlaması
2
• Küme web sitesi kurulması
1
• Küme Tanıtım Danışmanlığı"
1
• Hedef pazarlara yönelik tanıtım kitleri
1
• Mamul ürünler ve pazarlanması
• "Yurt Dışı Pazarlama Danışmanlığı"
3
• Hedef ülkelerde müşterilerin saptanması
3
• Hedef ülke pazar analizleri
3