Page 90 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
90
Şekil 23: Vizyon Planı ile İlişkilendirilmiş Danışmanlık İhtiyaçları
VİZYON PLANI
STRATEJİK HEDEFLER
ÜRÜN TEDARİK
PAZARLAMA
“Sektörde hedef
pazarlara odaklı
ürünlerle istikrarlı
ihracat
sağlanması”
Stratejik Hedef- 1: Katma
Değerli Ürünlerde İhracat
Artışı Sağlanması
İhracat teşvikleri ve
destek programları
uygulama
Küme web sitesi
kurulması
Küme Tanıtım
Danışmanlığı"
Hedef pazarlara yönelik
tanıtım kitleri
Mamul ürünler ve
pazarlanması
"Yurt Dışı Pazarlama
Danışmanlığı"
Stratejik Hedef- 2: “Hedef
pazarlarda mevcut ve yeni
ürünlerle pazar payının
arttırılması”
Alternatif Ürün ve
Üretim Pazarlaması
Hedef ülkelerde
müşterilerin
saptanması
Hedef ülke pazar
analizleri.
8.3 Stratejik Hedeflere Göre Önerilen Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri
Kümenin Ortak Vizyon ve Stratejik Hedeflerine ulaşmasında etkin olabilecek Yurt Dışı Pazarlama
Faaliyetleri önerisi yapılmıştır
.
Potansiyel Pazarlar,
Gelendost Elma kümesinde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmaların ürün
ve hizmetlerinin mevcut durumdaki rekabet gücü seviyesi ile pazara girme ve pazarda büyüme
ihtimalleri olan yerlerdir.
Hedef pazarlar
ise gerçekleştirilen analizler sonucunda ortak akıl/kabul ile küme üyesi firmaların
işbirliği içerisinde girmek/büyümek istediği pazarlardır.
Temel düzeyde Pazar analizini yapabilen kümeler, potansiyel pazarların belirlenmesinde bir sorunla
karşılaşmazlar. Genellikle sıkıntılı olan potansiyel pazarların analiz edilerek hedef pazarların
belirlenmesidir. İhracat değerlendirmesi için firmaların ihracat potansiyeli (toplam ciro içerisindeki %
ve/veya değer olarak) firmaların mevcut durumda ihracat yaptığı ülkeler gibi verlerden oluşmaktadır.
Aynı anket sürecindefirmaların mevcut durumda ihracat yaptıkları ülkelerdeki gelişme istekleri ve
ihracat stratejileri de sorgulanmıştır. Çünkü kümenin belirleyeceği hedef pazarlar herzaman sektör
için potansiyeli en yüksek olan pazarlar olmayabilmektedir
Hedef pazarların belirlenmesinde etkili olan bir diğer unsur ise İhtiyaç Analizi kapsamında yapılan
masa başı çalışması sonuçlarıdır. Türkiye’nin ihracatı ve dünya ithalatından faydalanılmıştır.