Page 91 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
91
Trademap verilerinin taranması sonucunda küme firmalarının öncelikli ürün gruplarına konu GTİP
bazında en önemli ithalatçı ülkeler, bu ülkelerde Türkiye’nin pazar ve fiyat olarak konumu uygulanan
gümrük tarifeleri ve rakipleri incelenmiştir. (bakınız 6.bölüm) Bu analizin özellikle küme genelinde
ağırlığı olan ürün 080810 GTIP nolu (Taze Elma), 080910 GTIP nolu (Taze Kayısı) ve 080830 GTIP
nolu (Taze Armut) ürünlere odaklı olmasına özen gösterilmiştir
GAİB
Rusya, Almanya ve İngiltere dünyada ilk üç sırada “Elma, Kayısı, Armut” ithalatçısıdır ve toplam
dünya “Elma, Kayısı, Armut” ithalatının %19,3 gerçekleştirmektedirler. Bu rakam 2015 yılında 2
milyar ABD dolarlık ithalat değerine karşılık gelmektedir.
Elma
2015 yılında dünya Elma ithalatı 7,5 milyar ABD dolarıdır. 2015 yılında Almanya birinci sıraya
çıkmıştr.
Elma ithalatı yapan ilk 6 ülkeye ihracat gerçekleştiren ilk beş ülke listesinde Türkiye yer
almamaktadır. 2015 yılı verilerine göre Elma ithalatı yapan ilk 6 ülke; Almanya, İngiltere, Belarus,
Meksika ve ABD’dir.
2015 yılı verilerine göre Almanya’nın ençok alım yaptığı ülke %43,9 ile İtalya olurken Türkiye
17.sırada yer almaktadır.
İngiltere’nin en çok alım yani ithalat yaptığı ülke %27,2 ile Fransa olurken, Türkiye’den hiç alım
yapmadığı tespit edilmiştir.
Belarus’un ise birinci sırada alım yaptığı ülke %25,5 ile Polonya olurken, Türkiye %4,8 ile 9.sırada
yer almıştır. 2015 yılında Türkiye’den yaptığı ithalat %2243,6 oranında çok ciddi bir artış göstermiştir.
Bu nedenle Belarus ciddi bir potansiyel Pazar olarak değerlendirilmelidir.
Rusya’nın birinci sırada ithalat yaptığı ülke %29 luk pay ile Sırbistan olmuştur. Türkiye %7,9 ile
7.sırada yer almaktadır.
Meksika’nın birinci sırada ithalat yaptığı ülke %98,7 ile ABD olurken Türkiye’den hiç alım yapmadığı
tespit edilmiştir.
ABD’nin ise birinci sıra ithalat yaptığı ülke %46,6 ile Şili olurken, Türkiye bu pazarda 13. Sırada yer
almıştır. Meksika %98,7 ithalatını ABD’den yaptığına göre Türkiye ABD üzerinden bu pazarı
hedefleyebilir bu arada ABD’deki sırasını da yukarıya çekebilir.
Armut
2015 yılı dünya Armut ithalatı 2,6 milyar ABD dolarıdır. 213 milyon ABD doları ithalatıyla Almanya
birinci sırada yer almaktadır.
Almanya’nın en çok alım yaptığı ülke %39,2 ile İtalya olurken, Türkiye %02 ile 12.sırada yer
almaktadır.
Dünyada en çok alım yapan ikinci ülke Brezilya’dır. Brezilya’nın mal aldığı ilk ülke Arjantin’dir.
Brezilya Türkiye’den hiç mal alımı yapmamaktadır.
Dünya Armut ithalatında üçüncü sırada Rusya bulunmaktadır. Rusya’nın en çok ithalat yaptığı ülke
%43,2 ile Arjantin birinci sırada, %13,4 lük pay ile Belarus ikinci sırada yer alırken, Türkiye %27’lik
pay ile 8.sıradadır.
Dördüncü ithalatçı ülke Hollanda’dır. Hollanda’nın birinci sırada mal alımı yaptığı ülkeler sırasıyla
Güney Afrika, Şili, Arjantin ve Çin olurken, Türkiye 18.sıradadır.