Page 105 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

104
ile ilgili yapılacak olan seminer ve
çalıştaylar
etkin
olarak
kullanılan
faaliyetler arasında olabilir.
Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde başta
belediye olmak üzere, ilgili STK’lara ve
Ticaret
Sanayi
Odasına
görev
düşmektedir.
7.2
İlçede, Bölgede ve Ulusal Alanda
Cittaslow Üyeliğinin Tanıtımı
Yapılmalı
Cittaslow üyeliğinin görünür kılınabilmesi
için konuyla alakalı bir logo ya da slogan
tasarlanması önerilmektedir. Bu logo ya
da
slogan
ilçenin
tüm
tanıtım
materyallerinde kullanılabilir.
İlçe giriş-çıkışına ve görünebilecek merkezi
noktalara, Yalvaç’ın Cittaslow üyeliğine
dair totemler yerleştirilmelidir.
İlçede faaliyet gösteren tüm yerel
kurumların internet sitelerinde Cittaslow
üyeliğinin logosu/sloganı yer almalı ve
durumu özetleyen bir bilgiye de yer
verilmelidir. Bu şekilde ilçe turizm
tanıtımında etkin ilerleme göstermiş
olacaktır.
Bölgede bulunan turizm işletmelerinin
vermiş olduğu promosyon ürünlerde,
ambalajlarda vb. Cittaslow üyesi olan
Yalvaç’ın logosunun/sloganının bulunması
tanıtım için önem arz etmektedir. Örneğin
bir konaklama işletmesi sabunlarının
ambalajında ya da terliklerinin üzerinde
Cittaslow logosunu/sloganını kullanarak
Yalvaç’ın tanıtımını gelen turistlere
yapabilecektir.
7.3
Cittaslow Kriterlerine Uygun
Olan Doğal Yapının Bozulmaması
Adına Gerekli Tedbirler Alınmalı
Cittaslow üyeliği için gerekli olan 7 ana
başlık altında toplanmış 70 kriterin
devamlılığının sağlanması adına kent