Page 116-117 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

110
İlçedeki tarih ve kültür varlıklarının
hikâyelerinin derlenmesi
İlçedeki diğer tarih ve kültür
varlıklarının restorasyon
çalışmalarının tamamlanması
İlçedeki diğer tarih ve kültür
varlıklarının restorasyon
çalışmalarının tamamlanması
Antik kente yönelik arkeoloji
çalışmalarının devamlılığının
sağlanması
Antik kente yönelik arkeoloji
çalışmalarının devamlılığının
sağlanması
Antik kente yönelik arkeoloji
çalışmalarının devamlılığının
sağlanması
Günay Koreli turistlerin geliş
sebeplerinin araştırılması için
gerekli irtibatların kurulması
Güney Kore’ye ziyarette
bulunacak heyetin oluşturulması
Güney Kore’ye ziyarette
düzenlenmesi
Güney Kore’ye yönelik inanç
turizmi potansiyelinin tanıtım
çalışmalarının yapılması
Güney Kore’ye yönelik inanç
turizmi potansiyelinin tanıtım
çalışmalarının yapılması
İlçeye özgü yeni şenlik ve
festivaller oluşturulması ve
geleneksel hale getirilmesi
İlçeye özgü yeni şenlik ve
festivaller oluşturulması ve
geleneksel hale getirilmesi
İlçeye özgü yeni şenlik ve
festivaller oluşturulması ve
geleneksel hale getirilmesi
Agro turizmin önemi konusunda
kırsaldaki halka eğitimler verilmesi