Page 125 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

116
Bölge yapısına ve kültürüne yönelik etkinlikler düzenlenmeli
20.
Sizce aşağıdaki gruplardan hangisine hitap etmek ilçe turizminde öncelikli olmalı?
(Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir)
Düşük gelir grubu
yerli
turistler
Düşük gelir grubu
yabancı
turistler
Orta gelir grubu
yerli
turistler
Orta gelir grubu
yabancı
turistler
Üst gelir grubu
yerli
turistler
Üst gelir grubu
yabancı
turistler
21.
İlçede geliştirilmesi gereken öncelikli turizm alanı nedir? (Yalnızca tek seçenek
işaretlenecektir)
Kültür turizmi
Tarih turizmi
Göl turizmi
İnanç turizmi
Doğa turizmi
Sağlık turizmi
İş/Kongre turizmi
Diğer
22.
İlçeye gelen turist sayısını arttırmak için öncelikli olarak hangi tanıtım yöntemi
kullanılmalıdır? (Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir)
Yerel televizyon reklamları
Ulusal televizyon reklamları
İnternet üzerinden reklamlar
Yerel gazete ilanları
Ulusal gazete ilanları
El ilanları
Sosyal medya reklamları
Yayınlanan turizm rehberleri
Basılı ve online dergilerdeki gezi yazıları
Fuar katılımları
Diğer
23.
Lütfen aşağıdaki belirtilen özelliklerin Yalvaç’taki turizm değerini göz önünde
bulundurarak nitelendiriniz.
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Konaklama imkânlarının çeşitliliği
Konaklama imkânlarının kalitesi
Yeme/içme imkânları
Ulaşım imkânları
Park,
bahçe
gibi
yeşil
alanların/rekreasyon
alanlarının/sosyal tesislerin durumu
Kültür turizminin gelişmişliği
Tarih turizminin gelişmişliği
Göl turizminin gelişmişliği
İnanç turizminin gelişmişliği
Doğa turizminin gelişmişliği
Sağlık turizminin gelişmişliği
İş/Kongre turizminin gelişmişliği