Page 14 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

13
3
DÜNYADA TURİZM SEKTÖRÜ
Turizmin ekonomik önemi ve bu açıdan sahip olduğu büyük potansiyelin gerçekten
anlaşılması 20. yüzyılın ortalarına doğru gerçekleşse de II. Dünya Savaşı’nın bitimi ile
birlikte turizm faaliyetleri özellikle günümüzün gelişmiş Batı toplumlarında
hareketlenmeye başlamıştır. Böylece dünyada turizm gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde ekonominin ivme artışının en büyük kaynağı olan sektör olarak görülmektedir
(BAHAR, 2006). II. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımların ve ekonomik çöküşün ilacı
olarak görülen turizm sayesinde Avrupa ülkeleri bu sektöre yatırım yapmaya
başlamışlardır. Bu yüzdendir ki günümüz turizm sektörünün en güçlü aktörleri Avrupa
ülkeleri olmuştur.
20.yüzyılın son çeyreğine geldiğimizde ise özellikle Amerika kıtasında ülke içindeki ve
uluslararası turizmi canlandırabilmek için yapılan girişimlerde artış gözlenmiştir.
Sektörde canlanan bu gelişme, günümüzde diğer bölgelere de yayılarak uluslararası
turizmin ekonomik kalkınmadaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’ne
(WTO) göre, 2003 yılında uluslararası turist sayısı 691 milyon kişiye, gelirleri ise 523
milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 1950 yılında dünya turist sayısının 25,3 milyon olduğu
düşünülürse, geçen 53 yıl içerisinde dünya turizm hareketlerinin yaklaşık olarak 27 kat
artış sağladığı görülmektedir ki bu da sektörel anlamda çok büyük bir gelişmenin
göstergesidir (United Nations World Tourism Organization, 2014). Uluslararası turizm
sektöründe pek çok ülke birbirleriyle yarışır hale gelmiştir. Bu yarışta bazı ülkeler öne
çıkarken bazı ülkelerse beklenen yeterli düzeyde ilerlemeyi kaydedememişlerdir.
Örneğin uluslararası alanda Çin’in göstermiş olduğu ilerleme oldukça belirgin iken, Orta
Doğu Bölgesi’nin çok düşük seviyede bir ilerleme göstermesi önemli bir veridir.
DTÖ Ekim ayı barometresine göre Uluslararası seyahat eden kişi sayısı 2013’ün ilk sekiz
ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak, 747 milyon gibi rekor bir rakama
ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında bu sayı 38 milyonluk bir artışı
işaret etmektedir. Uluslararası ziyaretçi sayısı bakımından önemli büyüme kaydeden
ülkelerden bazıları Gürcistan (%+26), Kazakistan (%+24), Tayland (%+21), Arnavutluk
(%+19), Bosna Hersek (%+18), İzlanda (%+18) ile
Avrupa’nın 4. büyük destinasyonu
olan Türkiye’dir
(%+11). Türkiye’nin rakip destinasyonları olan Fransa (%+7), İspanya
(%+4) ve İtalya (%+2) ise tek haneli büyüme kaydetmiştir.
Bu büyümeye, en çok uluslararası ziyaretçi ağırlayan Avrupa başta olmak üzere, tüm
bölgeler katkı sağlamıştır. Devam eden ekonomik zorluklara rağmen, seyahat eden kişi
sayısı açısından Avrupa (%+5) büyümeye devam ederken, Asya ve Pasifik’te (%+6),
Kuzey ve Güney Amerika’da (%+3), Orta Doğu’da (%+7) ve Afrika’da (%+5) da artış
görülmektedir.