Page 16 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

15
de olumsuz etkiler yaratmıştır. Son 20 yıl içerisinde dünyada dört önemli kriz
yaşanmıştır. Sırası ile 1991, 1998, 2001 ve son olarak 2008 yıllarında birbirinden farklı
sebepler ile bu krizler ortaya çıkmıştır. Kriz dönemlerinde ekonomik büyüme oranında
gerçekleşen düşüş nedeniyle dünya turizminin gelişme ve büyüme oranında da önemli
bir düşüş yaşanmıştır. Lakin tüm bu olumsuz etkilere rağmen bu dönemlerde ki dünya
turizminin büyüme oranı dünya ekonomisinin büyüme oranından yüksektir. Rakamlarla
belirtmek gerekirse, dünyada kriz yaşanan dönemlerdeki ortalama yıllık Gayri Safi Yurt
İçi Hâsıla (GSYH) %3,4 iken turizmin yıllık büyüme oranı %4,6’dır (OCHE, 2014).
Son zamanlarda dünya genelinde gerçekleşen ekonomik dalgalanmalar sebebi ile döviz
kurları farklı seviyelerde seyretmektedir. Döviz kurlarında görülen bu ani değişiklikler
dünya turizmini de olumsuz yönde etkilemektedir. Böylelikle seyahat edilecek yerlerin
belirlenmesinde ülkelerin para değerleri oldukça önemli olmaya başlamıştır. Özellikle
ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni’nin ulusal para birimlerindeki değerleri
seyahat edilecek yerlerin seçilmesinde etkin rol oynamaktadır.
Uluslararası seyahatlerin birçok amacı olmakla beraber dünyada gerçekleştirilen
seyahatlerin büyük çoğunluğu vakit geçirme ve tatil yapma amaçlıdır. Bununla birlikte
iş seyahatleri de uluslararası turizm de önemli bir yer tutmaktadır.
Gelişen ulaşım imkânları ve değişen yaşam tarzları turistik faaliyetlerin üzerinde etkili
olmuştur. Bu gibi sebepler uluslararası seyahat sürelerini kısaltmakta ancak sayılarını
arttırmaktadır. Seçeneklerin artması ve ulaşım yollarının geliştirilmesinin etkili olduğu
bu durum Avrupa’da yaygınlaşıp son yıllarda tüm dünya geneline yayılmaktadır.
BM Dünya Turizm örgütünün 2013 yılında yapmış olduğu çalışmada en çok yabancı
ziyaretçi çeken ülkeler belirlenmiştir. İlk sırada turizmden elde ettiği gelir 86,3 milyon
dolar olan Fransa bulunmaktadır. Türkiye’nin de 6. sırada yer aldığı araştırmanın ilk 10
sıralaması şu şekildedir;
Tablo 1 Dünya’da Yabancı Ziyaretçi Çeken İlk 10 Ülke
Sıra
Ülke
Turist (Milyon Dolar)
1
Fransa
86,3
2
ABD
69,8
3
İspanya
60,6
4
Çin
57,7
5
İtalya
47,7
6
Türkiye
32,8
7
Almanya
31,5
8
İngiltere
31,2
9
Rusya
28,4
10
Tayland
26,5
Kaynak