Page 17 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

16
Ülkelerin turizm sektöründeki potansiyellerini belirleyebilmek adına aşağıda, yabancı
turist potansiyeli en fazla olan ilk üç ülke hakkında bilgi verilmiştir.
Resim 1 Fransa Eyfel Kulesi
Fransa uluslararası turist sıralamasında ilk
sırada yer almaktadır. 2013 yılında 86,3
milyon
turist
Fransa’ya
ziyarette
bulunmuştur (World Tourisim Organization,
2014). 2013 yılında Fransa turizm gelirleri ile
yıllık GSYH’nin %7,5’ini karşılamakta ve
turizm sektöründe 1.266.250 kişiye istihdam
imkânı sunmaktadır. Son yıllarda oldukça
artan uluslararası turizm kapasitesi ile ilk
sırada yer alan Fransa turizm sektörünü geliştirmek için Turizm Stratejik Planı
oluşturmuştur. Bu planın içeriğinde dünyada yeni büyüyen turizm pazarlarının
içerisinde yer almak, kişi başına düşen harcama oranını arttırmak, doğal denge ve çevre
koşullarını koruyarak sürdürülebilir turizmi oluşturmak, çeşitli nedenlerle seyahat
edemeyen kesimlerin sorunlarını gidermek ve turizmi herkesin gözünde öncelikli hale
getirmek yer almaktadır. Plan dâhilinde bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik ön
faaliyetler yapılmaktadır (OECD, 2014).
ABD, 2013 yılında Dünyada 69,8 milyon
turist getirisi ile 2. en yüksek yabancı turist
çeken ülkedir. Ülke ekonomisi içerisinde
seyahat ve turizm faaliyetleri önemli bir yer
oluşturmaktadır. Öyle ki total GSMH
içerisinde seyahat ve turizmin payı %2,8
olarak tespit edilmiştir. ABD’de 2012 yılında
tüm ihracat kalemlerinin içerisinde turizm ve
seyahat ile ilgili %25,5 oranında ihracat
gerçekleştirmiştir. ABD seyahat ve turizm sektörünün en büyük işverenlerinden
birisidir. Amerika’yı 2012 yılında 67 milyon turist ziyaret etmiş olup 2013 yılında bu sayı
69,8 milyona yükselmiştir. 2012 yılında turizm sektöründe toplamda 5.590.000 kişiye
istihdam imkânı sunulmuştur (OECD, 2014).
Resim 2 Amerika Özgürlük Heykeli