Page 18 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

17
Resim 3 İspanya Madrid
İspanya en çok yabancı turist çeken ülkeler
sıralamasında 2012 yılında 57,7 milyon iken
2013 yılında 60,6 milyon turist potansiyeli ile
3. sırada yer almaktadır. Turizm İspanya
ekonomisinin başlıca dayanaklarından birisi
olup sosyal kalkınmada da olağan üstü bir
öneme sahiptir. İspanya turizminin GSMH
içerisindeki payı %11 olarak saptanmıştır. Ülkede turizm sektöründe ki istihdam
2.039.255 kişi ile %11,8’i oluşturmaktadır. Akdeniz ve Adriyatik boyunca uzanan kıyıları
önemli ölçüde tanınırlığa etken olurken, İspanya Devletinin ülkenin turizmine yapmış
olduğu yatırımlarda dikkat çekmektedir. Ayrıca Madrid ve Barselona şehirleri ülkenin
alışveriş noktaları olup turizm açısından da önem arz etmektedir.