Page 19 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

18
4
TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜ
Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirlerine bağlayan coğrafi konumu nedeni
ile dünya içerisinde ayrıcalıklı bir duruma sahiptir. Ayrıca geniş yüzölçümü sayesinde
ülkede aynı anda farklı iklimler yaşanmakta ve gelir kaynakları da buna bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını tarım
oluşturmaktadır. Bunun yanında hayvancılık, sanayi, balıkçılık, turizm gibi sektörlerin
de ekonomiye katkısı büyüktür. Ancak Türkiye’nin TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS) 2013 verilerinde belirtildiği gibi 76.667.864 kişilik nüfusa sahip
kalabalık bir ülke olması ve öz kaynakların yeterli düzeyde değerlendirilememesi
nedenleri ile ülkede bu sektörlerin geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir.
Tablo 2 2007- 2013 Yılları Arasında Türkiye Toplam Nüfusu
Yıl
Türkiye Toplam Nüfusu
2014
77.695.904
2013
76.667.864
2012
75.627.384
2011
74.724.269
2010
73.722.988
2009
72.561.312
2008
71.517.100
2007
70.586.256
Kaynak: TÜİK
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan
istatistiklerde Dünya sıralamasında turist bakımından Türkiye’nin yeri incelendiğinde
2000 yılından 2013 yılına kadar ki süreçte sıralamada Türkiye’nin üst sıralara yükseldiği
görülmektedir.
Grafik 1 Dünya Sıralamasında Turist Bakımından Türkiye’nin Yeri