Page 20 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

19
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı verileri de ülkede turizm sektöründe
gerçekleşen iyileşmeyi açıkça göstermektedir. Şekilde görüldüğü gibi son 10 yılda
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısında en çok düşüş yaşandığı dönem 2005-
2006 yıllarıdır. Aynı dönemde uluslararası turizmde ivmeli bir canlanma gözlenirken
Türkiye’ye yapılan ziyaretlerde görülen azalma dikkat çekmektedir. Ancak son 10 yıla
genel bakıldığında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısında yaklaşık 21,5 milyonluk artış
görülmektedir ve bu artış Türkiye’nin dünya turizm merkezleri sıralamasında ön
sıralarda yer aldığının göstergesidir ( Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı, 2014).
Grafik 2 Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı
Tablo 3 Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ülke
2012
2013
Almanya
869.985
917.876
İngiltere
242.468
252.599
Hollanda
198.996
220.156
Fransa
220.509
210.585
Belçika
79.747
102.788
İtalya
117.260
153.336
Avusturya
81.659
87.011
İspanya
63.700
60.340
Yunanistan
186.032
201.984
Bulgaristan
368.051
417.428
Romanya
75.066
82.780
Rusya Fed.
317.505
396.127
Ukrayna
100.939
125.730
ABD
122.736
143.786
Japonya
59.609
63.192
İran
349.479
331.478
İsrail
17.840
30.435