Page 22 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

21
2006 yılında 509 bin olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatak kapasitesi, 2012
yılında 716 bine, 396 bin olan belediye belgeli yatak sayısı ise 505 bine yükselmiştir.
Yatak sayısı açısından Dokuzuncu Kalkınma Planında hedeflenen 950 bin belgeli yatak
sayısı aşılmış ve 2012 yılında 1,2 milyon yatak kapasitesine ulaşılmıştır (T.C. Kalkınma
Bakanlığı, 2014-2018).
Tablo 4 İşletme Belgeli Tesise Geliş ve Geceleme Sayısı
Tesise Geliş Sayısı
Geceleme
Yabancı
Yerli
Toplam
Yabancı
Yerli
Toplam
2002
9.871.594
7.916.706
17.788.300 43.312.498 15.202.445
58.514.943
2003
8.991.456
8.429.868
17.421.324 40.866.002 16.233.902
57.099.904
2004
10.981.763
9.724.913
20.706.676 49.727.905 18.356.597
68.084.502
2005
12.952.616 10.458.386 23.411.002 56.108.453 18.818.631
74.927.084
2006
11.896.571 11.570.101 23.466.672 46.640.460 21.502.638
68.143.098
2007
14.794.270 12.038.581 26.832.851 56.539.898 22.248.159
78.788.057
2008
13.647.606 11.286.396 24.934.002 56.918.298 20.832.444
77.750.742
2009
14 388 998
12 137 822
26.526.820 59 986 967
22 929 508
82.916.475
2010
17.415.364 12.338.602 29.753.966 74.325.670 23.832.337
98.158.007
2011
19.264.058 14.350.129 33.614.187 78.888.865 27.616.616 106.505.481
2012
20.481.308 15.701.931 36.183.239 90.822.045 30.332.132 121.154.177
2013
21.181.668 17.100.765 38.282.433 89.594.261 33.090.923 122.685.184
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere 2002 yılından 2013 yılına kadar Türkiye’ye
gelen turist sayısında ciddi bir miktarda artış meydana gelmiştir. Buna ve turizm
sektöründeki ilerlemeye bağlı olarak da geceleme sayılarındaki yükselme
azımsanamayacak kadar çoktur.