Page 23 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

22
5
TR61 BÖLGESİNE GENEL BAKIŞ VE TURİZM SEKTÖRÜ
Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi (TR61) zengin su
kaynakları, birçok kültürü bir arada bulundurması ve verimli durumda olan toprakları
ile her dönemde ilgi odağı olan bir yerleşim alanı durumundadır.
Bölge, 36.996 km
2
’lik alanda, 2014 verilerine göre 2.898.240 nüfusu barındırmaktadır.
Nüfus büyüklüğü bakımından Düzey 2 Bölgeleri içerisinde 11. sırada yer almaktadır.
Bölge nüfusunun %76,6’sını Antalya, %8,8’ini Burdur, %14,4’ünü Isparta
oluşturmaktadır.
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 2011 araştırmasına
göre TR61 Bölgesi 26 adet Düzey 2 Bölgesi içerisinde 5. sırada yer almaktadır. İller
arasında yapılan sıralamada ise Antalya 5. , Isparta 21. ve Burdur 26. sırada yer almıştır.
TR61 Bölgesi yoğun göç alan bir bölgedir. 2014 yılı net göç verilerine göre bölgenin
aldığı net göç sayısı 24.426, net göç hızı ise %8,46’dır. TR61 bölgesinde iş gücüne
katılma oranı %57 olarak tespit edilmiştir. Bölge, Türkiye’deki kadın okuryazarlık
oranının en yüksek olduğu bölgedir.
Bölgede sanayi sektörünün gelişememesinin yanı sıra iklimin elverişli olması sebebiyle
tarım sektöründe önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin meyve üretiminin
%11’lik kısmı bölge tarafından karşılanmaktadır. İllere göre orman varlıklarının oranları
incelendiğinde Antalya’da %54, Isparta’da %44 ve Burdur’da %46 oranında toplam
arazi varlığı içerisinde orman varlığı bulunmaktadır. Bölge Türkiye orman varlığının
%8’ini oluşturmaktadır.
Bölge ekonomisindeki en yüksek pay hizmet sektöründedir. Hizmet sektörünün
gelişmiş olmasındaki en büyük etken bölgedeki turizm sektörünün gelişmişliğidir.
Bölgede bulunan Antalya ili her şey dâhil pansiyon türünü çok başarılı bir şekilde
uygulayabilmesi nedeniyle Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin üçte birine ev
sahipliği yapmaktadır.
TR61 Bölgesi turizm potansiyeli bakımından oldukça çeşitlidir. İklimin uygun
olmasından ve verimli topraklar ile doğal alanların bölgede bulunması sonucunda
ekoturizm, tarihi ve kültürel yapıların, farklı dinlere ait inanç alanlarının bulunması
nedeniyle inanç ve kültür turizmi bölgede gerçekleştirilmektedir. Ayrıca spor turizmine
de elverişli olan bölgede su sporları, dağcılık, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü gibi
aktiviteler gerçekleştirilebilmektedir.
TR61 Bölgesinde kış turizmi de bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan turizm
türlerindendir. Özellikle Isparta Davraz, Burdur Salda ve Antalya’da bulunan Saklıkent