Page 24 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

23
ve Tahtalı kayak merkezlerinde kış turizmi yapılabilmektedir. Antalya ili aynı zamanda
yat ve kruvaziyer turizmi açısından da önemli imkânlara sahiptir (Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı, 2014).
TR61 Bölgesine ve Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri turistlerin belediye
belgeli konaklama tesislerine geliş ve geceleme durumları incelendiğinde; TR61
bölgesinde tesise geliş sayısı 2.143.140, geceleme sayısı ise 9.865.914 olarak tespit
edilmiştir. Bölgede yer alan illere bakıldığında toplam tesise geliş sayısı ve toplam
geceleme sayısı, sırası ile Antalya’da 1.816.136 ve 9.434.169, Burdur’da 189.582 ve
238.643, Isparta’da ise 137.422 ve 193.102’dir.
Tablo 5 Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları
Yıl
Bölge
kodu
Bölge adı Tesise geliş
sayısı/
toplam
Tesise geliş
sayısı/
yabancı
Tesise geliş
sayısı/
vatandaş
Geceleme
sayısı/
toplam
Geceleme
sayısı/
yabancı
Geceleme
sayısı/
vatandaş
2013
TR61 Tüm İller 2.143.140 1.403.062
740.078
9.865.914 8.099.807 1.766.107
2013 TR611 Antalya 1.816.136 1.383.804
432.332
9.434.169 8.068.294 1.365.875
2013 TR612 Isparta
137.422
10.497
126.925
193.102
15.016
178.086
2013 TR613 Burdur
189.582
8.761
180.821
238.643
16.497
222.146
Kaynak: TÜİK,2013
TR61 Bölgesine ve Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri turistlerin turizm
işletme belgeli konaklama tesislerinde geliş ve geceleme durumları incelendiğinde;
TR61 Bölgesinde tesise geliş sayısı toplam 13.908.957, toplam geceleme sayısı ise
57.705.795 olarak tespit edilmiştir. Bölgede yer alan illere bakıldığında toplam tesise
geliş sayısı ve toplam geceleme sayısı sırası ile Antalya’da 13.794.072 ve 66.376.698,
Burdur’da 12.019 ve 23.033, Isparta’da ise 102.866 ve 148.629 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 6 Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları
Yıl
Bölge
kodu
Bölge adı Tesise geliş
sayısı/
toplam
Tesise geliş
sayısı/
yabancı
Tesise geliş
sayısı/
vatandaş
Geceleme
sayısı/
toplam
Geceleme
sayısı/
yabancı
Geceleme
sayısı/
vatandaş
2013 TR61 Tüm İller 13.908.957 10.834.549 3.074.408 66.548.360 57.705.795 8.842.565
2013 TR611 Antalya 13.794.072 10.827.654 2.966.418 66.376.698 57.691.550 8.685.148
2013 TR612 Isparta
102.866
4.111
98.755
148.629
7.474
141.155
2013 TR613 Burdur
12.019
2.784
9.235
23.033
6.771
16.262
Kaynak: TÜİK, 2013 http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/tabloOlustur.do
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Dönemi Bölge Planında
alternatif turizm türlerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Plana göre bölgede,
ekoturizm, sağlık turizmi, spor turizmi, yat ve kruvaziyer turizmi, kongre ve fuar turizmi
ön plana çıkartılarak yapılmasına yönelik bölgede alan potansiyelinin olduğu tespit
edilmiştir. Türkiye 2023 Turizm Stratejisinde Göller Bölgesi ekoturizm ve kültür turizmi