Page 25 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

24
için, Antalya ise ekoturizm gelişim bölgesi olarak belirlenmiştir. Plan, TR61 Bölgesinin
turizm sektöründe yaşadığı temel sorunlara da değinmiştir. Bu sorunlar;
1-Turizm faaliyetlerinin dar bir kıyı şeridinde belli başlı ilçelerde yoğunlaşması
2-Turizm faaliyetlerinin Mayıs-Ekim ayları arasında yoğunlaşması
3-Turizm faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Avrupalı turistlere yönelik olması
4-Gelir seviyesi yüksek turistlerin Bölgeye çekilememesi
5-Turistlerin şehir ekonomisine katkısının sınırlı düzeyde olması
6-İç kesimlerdeki doğal alanların turizm potansiyelinin değerlendirilememesi
7-Kültürel yapının ön plana çıkarılamayışı
8-Yerleşim yerlerinin altyapı ve üstyapı yetersizliği
9-Etkin demiryolu ağının olmayışının yol açtığı toplu taşıma sıkıntıları olarak
belirlenmiştir (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2014).