Page 47 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

46
Grafik 3 Görüşülen Kişinin cinsiyeti
Yaş Grubu
10.1.2
“Yalvaç’ın Turizm Master Planı” Projesi kapsamında uygulanan halk anket çalışmasında
ankete katılan kişilere yaş aralıkları sorulduğunda, ankete katılan kişilerin %29’u 30-39
yaş arası, %25’i 20-29 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Yaş aralıkların birbirine yakın
oranlarda dağılması analiz çalışması için uygundur.
Grafik 4 Yaş Grupları
Yalvaç’ta Yaşama Durumları
10.1.3
“Yalvaç’ın Turizm Master Planı” Projesi kapsamında uygulanan halk anket çalışmasında
ankete katılan kişilere kaç yıldır Yalvaç’ta yaşadıkları sorulduğunda, bu kişilerin %22’si
20-29 yıl arası, %20’si 30-39 yıl arası bölgede yaşadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda
23%
77%
Kadın
Erkek
25%
29%
22%
14%
8%
2%
20-29 yaş arası
30-39 yaş arası
40-49 yaş arası
50-59 yaş arası
60-69 yaş arası
70 yaş üstü