Page 48 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

47
anket çalışması bölgenin yerli halkına yapılmış olmasının sorunların ve mevcut durumu
tespiti açısından önem arz etmektedir
.
Grafik 5 Bölge Halkının Yalvaç’ta Yaşama Süreleri
Eğitim Durumu
10.1.4
Anket çalışmasına katılan kişilere en son mezun oldukları eğitim kurumları
sorulduğunda, bu kişilerin %43’ünün lise mezunu, %18’inin ise üniversite mezunu
olduğu belirlenmiştir.
Grafik 6 Eğitim Durumu
Çalışma Durumu
10.1.5
Ankete katılan kişilere çalışma durumları hakkında mevcut durumları sorulduğunda, bu
kişilerin %78’sinin çalıştığı %22’sinin ise çalışmadığı belirlenmiştir.
19%
16%
22%
20%
11%
7%
4% 1%
0-19 yıl
10-19 yıl
20-29 yıl
30-39 yıl
40-49 yıl
50-59 yıl
60-69 yıl
70 yıl üzeri
1%
21%
15%
43%
18%
2%
Bir okul bitirmemiş
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Yüksek Lisans/Doktora
mezunu