Page 49 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

48
Grafik 7 Çalışma Durumu
Çalışma Durumunun Sektörlere Göre Dağılımı
10.1.6
Ankete katılan kişilere hangi sektörlerde çalıştıkları sorulduğunda, bu kişilerin %41’i
kendi hesabına çalışan, %40’ı ise özel sektörde ücretli olarak çalışan kişiler olduğu
belirlenmiştir.
Grafik 8 Çalışma Durumunun Sektörlere Göre Dağılımı
Yalvaç’ın Turizm Açısından Elverişliliği Hakkındaki Görüşler
10.1.7
Ankete katılan kişilere Yalvaç bölgesinin turizm açısından mevcut durumu hakkında
görüşleri sorulduğunda, ankete katılan kişilerin %80’i Yalvaç bölgesinin turizme elverişli
olduğunu belirtmiştir.
22%
78%
Hayır
Evet
15%
40%
4%
41%
Kamu sektöründe
çalışan
Özel sektörde
ücretli çalışan
Aile işinde çalışan
Kendi hesabına
çalışan