Page 50 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

49
Grafik 9 Yalvaç’ın Turizm Açısından Elverişliliği Hakkındaki Görüşler
Yalvaç’a Gelen Turist Sayısının Yeterliliği Hakkındaki Görüşler
10.1.8
Ankete katılan kişilere Yalvaç bölgesine gelen turist sayısının yeterliliği hakkında
görüşleri sorulduğunda, ankete katılan kişilerin %83’ü bölgeye gelen turist sayısını
yeterli bulmadığını belirtmiştir.
Grafik 10 Yalvaç’a Gelen Turist Sayısının Yeterliliği Hakkındaki Görüşler
Yalvaç’a Yeterli Sayıda Turist Gelmemesinin En Önemli Nedeni
10.1.9
Ankete katılan kişilere bölgeye yeterli sayıda turist gelmemesinin en önemli sebepleri
sorulduğunda, bu kişilerin %57’si bölgenin tanıtım olarak yetersiz kaldığını belirtmiştir.
Aynı cevabı benzer bir oranla Yalvaç’ta faaliyet gösteren işletmelerden de alınmıştır. Bu
da bölgenin tanıtım olarak ciddi sorunlar yaşadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.
80%
20%
Evet
Hayır
17%
83%
Evet
Hayır