Page 52 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

51
Kültür Turizmini ön plana çıkarmıştır. Bölgede işletmelere yapılan anket çalışmasında
işletmelerde bölge için Tarih Turizmi ön plana çıkmıştır.
Grafik 13 Yalvaç’a Gelen Yerli Turistleri Bölgeye Çeken En Önemli Unsur
10.1.11.2
Yabancı turist
Ankete katılan kişilere Yalvaç’a gelen yabancı turistleri bölgeye çeken en önemli
unsurun neler olduğu sorulduğunda, ankete katılan kişilerin %58’i İnanç Turizmi olarak,
%34 ise Tarih turizmi olarak değerlendirmiştir.
Grafik 14 Yalvaç’a Gelen Yabancı Turistleri Bölgeye Çeken En Önemli Unsur
Yalvaç’ta Son 10 Yıl İçerisinde Turizmin Değerlendirilmesi
10.1.12
Anket çalışmasına katılan kişilere, Yalvaç’ta son 10 yıl içinde turizmin gelişimini nasıl
değerlendirdiği konusunda görüşleri sorulduğunda, ankete katılan bu kişilerin %35’i
son 10 yıl içinde turizm sektöründe bir ilerleme ya da gerileme olmadığını, %33’ü son
10 yıl içerisinde bir ilerlemenin olduğunu ama yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir.
Bu soru işletmelere sorulduğunda %52’si sektörde son 10 yıl içerisinde bir gerileme
olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda halk ve firmalar arasında görüş ayrılığı vardır.
21%
37%
4%
10%
7%
1%
3%
17%
Kültür turizmi
Tarih turizmi
Göl turizmi
İnanç turizmi
Doğa turizmi
Sağlık turizmi
İş/Kongre turizmi
Diğer
6%
34%
2%
58%
0%
Kültür turizmi
Tarih turizmi
Göl turizmi
İnanç turizmi
Doğa turizmi