Page 53 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

52
Grafik 15 Yalvaç’ta Son 10 Yıl İçerisinde Turizmin Değerlendirilmesi
Yalvaç’ta Turizmin Gelişmesini Olumlu Etkileyebilecek Öne Çıkarılması
10.1.13
Gereken Faktör
Ankete katılan kişilere, Yalvaç’ta turizmin gelişmesini olumlu etkileyebilecek öne
çıkarılması gereken faktörlerin neler olduğu sorulmuş ve ankete katılan kişilerin %67’si
ilçenin tarihi önemi olarak belirtmiştir. Aynı soru işletmelere sorulduğunda onlarda
bölgenin ön plana çıkarılması gereken unsurunun tarihi önemi olduğunu
belirtmişlerdir.
Grafik 16 Yalvaç’ta Turizmin Gelişmesini Olumlu Etkileyebilecek Öne Çıkarılması Gereken
Faktör
30%
35%
33%
2%
Son 10 yıl içinde turizm
sektöründe bir gerileme
var
Son 10 yıl içinde turizm
sektöründe herhangi bir
gerileme ya da ilerleme yok
Son 10 yıl içinde turizm
sektöründe ilerleme var
fakat yeterli düzeyde değil
Son 10 yıl içinde turizm
sektöründe yeterli düzeyde
bir ilerleme var.
12%
67%
3%
2%
8%
8%
İlçenin doğal
özellikleri
İlçenin tarihi önemi
İlçenin yeme/içme
kültürü
İlçede üretilen özgün
ürünler
İlçedeki rekreasyon
alanları/sosyal tesisler
İlçede düzenlenen
festival ve şenlikler