Page 54 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

53
Yalvaç’ın Turizmde Markalaşma Değerini Arttırmak İçin Gerekli
10.1.14
Öncelikli Unsur
Ankete katılan bu kişilerin %34’ü ilçenin uluslararası düzeyde tanıtımlarının yapılması
gerektiğini %18’i ise ilçenin ulusal düzeyde tanıtımlarının yapılması gereğini
belirtmiştir. Aynı soru işletmelere sorulduğunda işletmelerin %42’si uluslararası
düzeyde bölgenin tanıtımlarının yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Grafik 17 Yalvaç’ın Turizmde Markalaşma Değerini Arttırmak İçin Gerekli Öncelikli Unsur
İlçe Turizminde Hitap Edilmesi Gereken Öncelik Grubu
10.1.15
Ankete katılan kişilere, hangi gelir grubuna hitap edilmesi gerektiği hakkında görüşleri
sorulduğunda, ankete katılan bu kişilerin %38’i Üst Düzey gelir grubuna, %33’ü ise orta
gelir grubuna sahip turistlere hitap edilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Aynı soru
işletmelere sorulduğunda, üst düzey gelir grubuna hitap edilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Grafik 18 İlçe Turizminde Hitap Edilmesi Gereken Öncelik Grubu
14%
18%
34%
5%
14%
6%
9%
İlçedeki turizm işletmelerinin
kapasiteleri geliştirilmesi
İlçenin ulusal düzeyde tanıtımı
yapılmalı
İlçenin uluslararası düzeyde
tanıtımı yapılmalı
Nitelikli personel yetiştirilmeli
Turizmi geliştirmeye yönelik
mali destek sağlanmalı
Yerel halk turizmin faydaları
konusunda bilgilendirilmeli
Bölge yapısına ve kültürüne
yönelik etkinlikler düzenlenmeli
1% 3%
13%
33%
12%
38%
Düşük gelir grubu
yerli turistler
Düşük gelir grubu
yabancı turistler
Orta gelir grubu
yerli turistler
Orta gelir grubu
yabancı turistler
Üst gelir grubu yerli
turistler
Üst gelir grubu
yabancı turistler