Page 55 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

54
İlçede Geliştirilmesi Gereken Öncelikli Turizm Alanları
10.1.16
Ankete katılan kişilere ilçede geliştirilmesi gereken öncelikli turizm alanın ne olduğuna
dair görüşleri sorulduğunda, %48’i Tarih turizminin gelişmesi gerektiğini belirtmiştir.
Aynı soru işletmelere yöneltildiğinde işletmelerin de öncelik olarak tarihe önem
verdikleri görülmüştür.
Grafik 19 İlçede Geliştirilmesi Gereken Öncelikli Turizm Alanları
İlçeye Gelen Turist Sayısını Arttırmak İçin Yapılması Gereken Öncelikli
10.1.17
Tanıtım Yöntemleri
Ankete katılan kişilere, ilçeye gelen turist sayısını arttırmak için öncelikli hangi tanıtım
yönteminin kullanılması gerektiği sorulmuş ve %35’i ulusal televizyon reklamlarının
%31’i ise internet üzerinden reklamların kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
İşletmelere aynı soru yöneltildiğinde, %42’si ulusal televizyon reklamları, %35’i ise
internet reklamlarının kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
20%
48%
3%
20%
3%
5%
1%
Kültür turizmi
Tarih turizmi
Göl turizmi
İnanç turizmi
Doğa turizmi
İş/Kongre turizmi
Diğer