Page 57 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

56
Ankete katılan kişilere ilçede var olan tesislerin durumu sorulduğunda, bu kişilerin
%34’ü tesislerin durumunu orta dereceli bulmuştur. Kültür turizm gelişmişliği
sorulduğunda ise %51’i kültür turizmin orta dereceli bir gelişmişlik gösterdiğini
belirtmiştir.
Grafik 26 İlçe Kültür Turizminin Gelişmişliği
Ankete katılan kişilere ilçede tarih turizmin gelişmişlik düzeyi hakkında görüşleri
sorulduğunda, ankete katılan bu kişilerin %52’si tarih turizmi gelişmişliğini orta düzeyli
olarak gördüğünü dile getirmiştir. Göl turizmi gelişmişliği sorulduğunda, %34’ü göl
turizmin gelişmişlik düzeyini kötü düzeyde olduğunu dile getirmiştir.
7%
25%
27%
28%
13%
Ulaşım imkânları
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
12%
51%
28%
9%
Kültür turizminin gelişmişliği
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
4%
27%
34%
25%
10%
Rekreasyon alanlarının/sosyal
tesislerin durumu
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 25 İlçede Bulunan Rekreasyon
Alanlarının/Sosyal Tesislerin Durumu