Page 58 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

57
Grafik 27 İlçede Göl Turizminin Gelişmişliği
Grafik 28 İlçede Tarih Turizminin Gelişmişliği
Ankete katılan kişilere ilçenin inanç turizmi açısında gelişmişliği sorulduğunda, %41’i
inanç turizmi gelişmişliğini orta dereceli %34’ü ise iyi dereceli olarak belirtmiştir. Doğa
Turizmi gelişmişlik düzeyi sorulduğunda ise ankete katılan kişilerin %36’sı doğa
gelişmişlik düzeyini kötü olarak gördüğünü
belirtmiştir.
Grafik 30 İlçede Doğa Turizminin Gelişmişliği
Ankete katılan kişilere sağlık turizminin gelişmişlik düzeyi sorulduğunda, %37’si sağlık
turizminin gelişmişlik düzeyini kötü olarak değerlendirmiştir. İş/kongre turizminin
gelişmişlik düzeyi sorulduğunda ise ankete
%41’i İş/kongre gelişmişlik düzeyini çok kötü
düzeyli olarak değerlendirmiştir.
Grafik 32 İlçede İş/Kongre Turizminin Gelişmişliği
2%
24%
52%
20%
2%
Tarih turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
3%
21%
30%
36%
10%
Doğa turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
5%
34%
41%
16%
4%
İnanç turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 29İlçede İnanç Turizminin
Gelişmişliği
Grafik 31 İlçede Sağlık Turizminin
Gelişmişliği
2%
11%
27%
34%
26%
Göl turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü