Page 59 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

58
10.2
İşletme Anketleri
İşletmelerin İlçede Faaliyet Gösterdikleri Süre
10.2.1
Yalvaç’ın Turizm Master Planı” projesi kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan
firmaların işletme faaliyetlerinin kaç yıldır sürdürdüklerine dair araştırma yapıldığında,
çalışmaya katılan işletmelerin %45’i 0-5 yıl arası faaliyet gösteren işletme olduğu, %25’i
ise 11-20 yıl arası faaliyet gösteren işletme olduğu belirlenmiştir.
Grafik 33 İşletmelerin İlçede Faaliyet Gösterdikleri Süre
1% 4%
17%
37%
41%
İş/Kongre turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
45%
10%
25%
17%
3%
0-5 Yıl arası
6-10 Yıl arası
11-20 Yıl arası
21-50 Yıl arası
51 yıl üstü
1%
15%
21%
37%
26%
Sağlık turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü