Page 60 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

59
İşletmelerin Sektörde Gösterdiği Faaliyet Alanı
10.2.2
“Yalvaç’ın Turizm Master Planı” projesi kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan
firmaların işletme faaliyet alanları araştırıldığında, çalışmaya katılan firmaların %38’i
Alışveriş, %32 ise Yeme-İçme faaliyet alanlarında hizmet vermektedir.
Grafik 34 İşletmelerin Sektörde Gösterdiği Faaliyet Alanı
İşletmelerin Hukuki Yapıları
10.2.3
Ankete katılan işletmelerin hukuki yapıları hakkında yapılan çalışma sonucunda,
işletmelerin %77’sinin şahıs işletmesi olduğu belirlenmiştir. Analize katılan işletmelerin
hiç birinin Anonim şirketi olmadığı belirlenmiştir.
Grafik 35 İşletmelerin Hukuki Yapıları
İşletmelerde Çalışan Personel Sayıları
10.2.4
Ankete katılan işletmelerin çalışan sayılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarında,
ankete katılan işletmelerin %75’inin 0-9 arası çalışan işçi sayısının olduğu belirlenmiştir.
Bu da firmaların mikro ölçekli işletmeler olduğu konusunda bilgi vermektedir.
12%
10%
5%
32%
3%
38%
Seyahat
Konaklama
Ulaştırma
Yeme-İçme
Eğlence-dinlenme
Alışveriş
77%
10%
13%
Şahıs Şirketi
Limited Şirket
Diğer