Page 61 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

60
Grafik 36 İşletmelerde Çalışan Personel Sayıları
İşletmelerde Çalışanların Yabancı Dil Bilgileri
10.2.5
Anket katılan işletmelerin yabancı dil bilen personel sayıları hakkında araştırma
yapıldığında, bu firmaların %63’ü 1-5 kişi arasında personelinin yabancı dil bildiği, %37
işletmenin ise yabancı dil bilen personelinin olmadığı belirlenmiştir.
Grafik 37 İşletmelerde Çalışanların Yabancı Dil Bilgileri
Ankete katılan işletmelere, sahip oldukları personellerin hangi dilleri bildikleri
sorulduğunda, işletmede çalışanların %52’sinin İngilizce, %15’inin ise Almanca bilmekte
oldukları tespit edilmiştir.
Tablo 13 İşletmelerde Çalışanların Bildikleri Yabancı Dillerin Dağılımı
Diller
Frekans
Yüzde
İngilizce
21
%52
Almanca
6
%15
Rusça
2
%5
Fransızca
2
%5
75%
22%
3%
0-9 Kişi
10-49 Kişi
50-99 Kişi
37%
63%
0 Kişi
1-5 Kişi