Page 62 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

61
İşletmelerin Bilişim Altyapısı
10.2.6
Anket katılan işletmelerin internet bağlantılarının olup olmadığı sorulduğunda,
işletmelerin %80’inin internet bağlantısı olduğu belirlenmiştir.
Grafik 38 İşletmelerin İnternet Bağlantısı
Ankete katılan işletmelere işletmelerinin mevcut internet sitelerinin olup olmadığı
sorulduğunda, işletmelerin %55’inin internet sitelerinin olduğu, %45inin ise olmadığı
belirlenmiştir.
Grafik 39 İşletmelerin İnternet Sitesine Sahip Olma Durumu
Ankete katılan ve işletmesinde internet bağlantısı olan işletmelere, internet sitelerinin
yabancı dilde bir çevirisi olup olmadığı sorulmuş ve %18 işletmenin yabancı dilde
internet sitelerinin olduğu belirlenmiştir.
80%
20%
Var
Yok
55%
45%
Var
Yok