Page 63 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

62
Grafik 40 İnternet Sitesine Sahip Olan İşletmelerin Sitelerinin Yabancı Dile Çevirisinin Olup
Olmama Durumu
Ankete katılan işletmelere, işletmelerinde bulunan toplam bilgisayar sayısı sorulmuş ve
bu firmaların hepsinde sadece 1-10 arasında bilgisayar bulunduğu belirlenmiştir.
10’dan fazla bilgisayar bulunduran firma bulunmamaktadır.
Grafik 41 İşletmelerin Bilgisayar Sayısı
İşletmelerin Sahip Olduğu Belgeler
10.2.7
Ankete katılan işletmelere sahip oldukları belgeler sorulmuş ve işletmelerin, hiçbirinin
CE İşaret Belgesinin olmadığı, %20’sinin Turizm İşletme Belgesinin olduğu, %37,5’unun
Marka Tescil Belgesinin olduğu belirlenmiştir.
18%
82%
Var
Yok
100%
1-10 Adet