Page 64 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

63
Grafik 42 İşletmelerin Sahip Olduğu Belgeler
İşletme Tanıtımının Yapıldığı Yöntemler
10.2.8
Anket çalışmasına katılan firmaların mevcut tanıtım faaliyetleri hakkında durumları
sorulduğunda, işletmelerin %65’inin tanıtımlarını broşür yoluyla, %45’inin el ilanı
%30’unun ise sosyal medya üzerinden yaptıkları tespit edilmiştir.
Grafik 43 İşletme Tanıtımının Yapıldığı Yöntemler
8
3
1
37
0
15
4
10
8
20%
7,50% 2,5%
97%
0,0%
37,5%
10%
25,5% 20%
0
20
40
60
80
100
120
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Belgesi
CE İşareti Belgesi
Marka Tescil Belgesi
ISO 22.000 Uluslararası Gıda
Güvenliği Sistemi Belgesi
ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Frekans
Yüzde
26
5
3
2
27
11
0
18
12
7
3
5
65%
12,50% 7,50% 5% 67,50%
27,50%
0
45% 30%
17,50%
7,50% 12,50%
0
5
10
15
20
25
30
Broşür
Tanıtım Filmi
Yerel Televizyon
Reklam
Ulusal Televizyon
Reklam
İnternet Reklam
Yerel Gazete İlan
Ulusal Gazete İlan
El İlanı
Sosyal Medya Reklam
Turizm Rehberi
Basılı online dergi gezi
yazıları
Fuar Katılımları
Frekans
Yüzde