Page 70 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

69
Grafik 54 Yalvaç’ta Turizmin Gelişimini Olumlu Etkileyebilecek Öne Çıkarılması Gereken
Faktörler
İlçenin Turizmde Markalaşma Değerinin Arttırılmasında Öncelikli Olan
10.2.16
Faktörler
Ankete katılan işletmelere İlçenin turizmde markalaşma değerini arttırmak için neler
yapılabileceği sorulduğunda, işletmelerin %42’si ilçenin uluslararası düzeyde
tanıtımlarının yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Grafik 55 İlçenin Turizmde Markalaşma Değerinin Arttırılmasında Öncelikli Olan Faktörler
İlçe Turizminde Hitap Edilmesi Gereken Öncelik Grubu
10.2.17
Ankete katılan işletmelere gelir grubu olarak hangi gruba hitap etmenin bölge
açısından önemli olacağı sorulduğunda, işletmelerin %43’ü üst gelir grubu yabancı
turistlere hitap etmek öncelik olmalıdır diye belirtmiştir.
5%
75%
2%
10%
8%
İlçenin doğal
özellikleri
İlçenin tarihi önemi
İlçenin yeme/içme
kültürü
İlçede düzenlenen
festival ve şenlikler
İlçede üretilen özgün
ürünler
7%
25%
42%
3%
18%
5%
İlçedeki turizm
işletmelerinin
kapasiteleri geliştirilmeli
İlçenin ulusal düzeyde
tanıtımı yapılmalı
İlçenin uluslararası
düzeyde tanıtımı
yapılmalı
Nitelikli personel
yetiştirilmeli
Turizmi geliştirmeye
yönelik mali destek
sağlanmalı
Bölge yapısına ve
kültürüne yönelik
etkinlikler düzenlenmeli