Page 71 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

70
Grafik 56 İlçe Turizminde Hitap Edilmesi Gereken Öncelik Grubu
İlçede Öncelikli Geliştirilmesi Gereken Turizm Alanı
10.2.18
Ankete katılan işletmelere, ilçede geliştirilmesi gereken öncelikli turizm alanı nedir
sorusu iletilmiş ve işletmelerin %42’si Tarih, %33’ü İnanç olarak belirtmiştir.
Grafik 57 İlçede Öncelikli Geliştirilmesi Gereken Turizm Alanı
İlçeye Gelen Turist Sayısını Arttırmak İçin Öncelikli Olan Tanıtım
10.2.19
Yöntemleri
Ankete katılan işletmelere ilçeye gelen turist sayısını arttırmak için öncelikli olarak
hangi tanıtım yöntemi kullanılması hakkında görüşleri sorulmuş, işletmelerin %42’si
Ulusal Reklamları, %35’i ise İnternet Reklamları olduğunu beyan etmiştir.
2%
2%
17%
23%
13%
43%
Düşük gelir grubu yerli
turistler
Düşük gelir grubu
yabancu turistler
Orta gelir grubu yerli
turistler
Orta gelir grubu
yabancı turistler
Üst gelir grubu yerli
turistler
Üst gelir grubu
yabancı turistler
22%
42%
33%
3%
Kültür turizmi
Tarih turizmi
İnanç turizmi
İş/Kongre turizmi