Page 72 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

71
Grafik 58 İlçeye Gelen Turist Sayısını Arttırmak İçin Öncelikli Olan Tanıtım Yöntemleri
Yalvaç Turizm Varlıklarının Değerlendirilmesi
10.2.20
Ankete katılan işletmelerden Yalvaç turizm değerleri hakkında değerlendirmeler
yapılması konusunda görüşler alınmış ve mevcut durumlar hakkında bilgiler istenmiştir.
Konaklama imkânlarının çeşitliliği sorulduğunda, işletmelerin %48’i çeşitliliği orta
dereceli %25’i ise iyi derecede bulmaktadır. Konaklama imkânlarının kalitesi konusunda
görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %45’i orta %35’i iyi derecede gördüğünü
belirtmiştir.
Grafik 60 İlçede Konaklama İmkânlarının
Kalitesi
Ankete katılan işletmelere yeme-içme imkanları hakkında görüşleri sorulduğunda,
ankete katılan işletmelerin %47’si yeme-içme imkanlarının bölgede iyi derecede
olduğunu belirtmiştir. Ankete katılan işletmelerin ulaşım imkanları konusunda görüşleri
42%
35%
2%
2%
8%
3%
8%
Ulusal televizyon
reklamları
İnternet üzerinden
reklamlar
Ulusal gazete ilanları
Sosyal medya reklamları
Yayınlanan turizm
rehberleri
Basılı ve online
dergilerdeki gezi yazıları
Fuar katılımları
2%
35%
45%
15%
3%
Konaklama imkânlarının kalitesi
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
2%
25%
48%
20%
5%
Konaklama imkânlarının çeşitliliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 59 İlçede Konaklama İmkânlarının
Çeşitliliği