Page 73 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

72
sorulduğunda ise, işletmelerin %34’ü bu imkanların kötü olduğunu %10’u ise çok kötü
olduğunu belirtmiştir.
Grafik 62 İlçede Ulaşım İmkânlarının Durumu
Ankete katılan işletmelere Yalvaç turizmi için park bahçe gibi sosyal alanların ve
tesislerin mevcut durumları sorulduğunda, işletmelerin %35’i bu tesisleri orta dereceli
gördüğünü, %28’i ise kötü dereceli gördüğünü belirtmiştir.
İşletmelere Yalvaç’ın turizmi için Tarihi turizm gelişmişliği ile ilgili mevcut durum
hakkında görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %58’i bu gelişmişliği orta dereceli
görmekte, %20’si kötü derece görmektedir.
Grafik 64 İlçede Tarih Turizminin
Gelişmişliğinin Durumu
5%
23%
28%
34%
10%
Ulaşım imkânları
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
2%
17%
58%
20%
3%
Tarih turizminin
gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
10%
47%
32%
8% 3%
Yeme/içme imkânları
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
2%
25%
35%
28%
10%
Park, bahçe gibi yeşil alanların/rekreasyon
alanlarının/sosyal tesislerin durumu
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 63 İlçede Park, Bahçe Gibi
Yeşil Alanların/ Rekreasyon
Alanlarının/Sosyal Tesislerin
Durumu
Grafik 61 İlçede Yeme/İçme
İmkânlarının Durumu