Page 74 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

73
Ankete katılan işletmelere Yalvaç bölgesinde göl turizmin gelişmişliği açısından
görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %50’si bu gelişmişliği orta dereceli, %25’i ise kötü
dereceli bulduğunu belirtmiştir.
İşletmelere Yalvaç bölgesinde inanç turizm gelişmişliği açısında görüşleri sorulduğunda,
işletmelerin %41’i bu gelişmişliği orta dereceli,
%31’i iyi dereceli olarak görmektedir.
Grafik 66 İlçede İnanç Turizminin Gelişmişliğinin
Durumu
Ankete katılan işletmelere Yalvaç bölgesinin doğa turizmi gelişmişliği hakkında görüşleri
sorulduğunda, işletmelerin %36’sı bu gelişmişliği orta dereceli, %28’i ise kötü dereceli
görmektedir.
İşletmelere Yalvaç bölgesinin sağlık turizminin gelişmişliği hakkında görüşleri
sorulduğunda, işletmelerin %50’si bu gelişmişliğin kötü derecede olduğunu belirtmiştir.
Grafik 68 İlçede Sağlık Turizminin Gelişmişlik
Durumu
3%
31%
41%
20%
5%
İnanç turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
2%
20%
50%
25%
3%
Göl turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 67 İlçede Doğa Turizminin
Gelişmişlik Durumu
Grafik 65 İlçede Göl Turizminin
Gelişmişliğinin Durumu