Page 75 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

74
Ankete katılan işletmelere Yalvaç bölgesinde iş/kongre turizmin gelişmişliği hakkında
görüşleri sorulmuş ve işletmelerin %43’ü bu gelişmişliği kötü derecede gördüklerini
belirtmiştir.
Grafik 69 İlçede İş/Kongre Turizminin Gelişmişlik Durumu
10.3
Yalvaç Turizm Varlıklarının Halk ve İşletme Görüşlerine Göre Karşılaştırılması
Bölge halkı ve işletmeler genellikle gelişmişlik düzeylerine benzer yaklaşımlar
göstermiştir. İki gelişmişlik düzeyinde farklılık görülmüştür. Doğa turizmde işletmeler
15%
22%
50%
13%
Sağlık Turizminin Gelişmişliği
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
2% 5%
22%
43%
28%
İş/Kongre turizminin
gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
5%
23%
36%
28%
8%
Doğa turizminin gelişmişliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü